Başvuru Formu

Ege Yıldız'da Kariyer

İşe Alım Sürecimiz birkaç aşamalı yetkinlik bazlı mülakatlarla başlamakta ve gerektiğinde kişilik envanterleri, yabancı dil ve yetkinlik testleri de dahil olmak üzere diğer testler kullanılarak süreç devam ettirilmektedir. Son aşamada ise Referans Araştırması yapılarak; uygun adaya İş Teklifi yapılmaktadır.

Başvuru Formu

Ad
Soyad
e-Posta
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Medeni Durum
Gsm
Telefon
Adres
İl
İlçe
Öğrenim Durumu
En Son Mezun Olduğunuz Okul Adı
Bölüm
Deneyim Süresi
Yabancı Dil
Kısa Özgeçmiş
Web sayfanızda gerek formlar gerek çerez uygulamaları nedeniyle kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından toplanmakta, saklanmakta ve fiziki/dijital ortamda işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de kişisel verilerin daha iyi korunabilmesi amacıyla 07.04.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yasa kapsamında, karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz, http://www.egeyildiz.com.tr internet sitemizde yayınlanan Ege Yıldız Plastik Pazarlama Tic. ve San. AŞ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni'nde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ege Yıldız AŞ. kişisel verilerinizin tam güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve hukuki önlemi almış olup gerekli çabayı göstermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca haklarınız;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Ziyaretiniz ve İş ilişkimiz kapsamında, kişisel verilerinizi toplama, işleme ve muhafaza etmeye devam etmek, gerektiğinde ve mevzuatın izin verdiği ölçülerde yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarmak için yasa gereği açık rızanızı verdiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir.

Kişisel verilerinizi işleme ve muhafaza etmeye devam etmemize muvafakat etmeniz durumunda, aşağıda bulunan onay kutusu ile onay vermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Ege Yıldız Plastik Pazarlama Tic. ve San. AŞ.