Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Kuruluşumuz, sürdürülebilirlik anlayışı ile uzun yıllardır duyarlılık içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile tescillendirmiştir.

Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Çevre ve iş sağlığı güvenliğine yönelik tüm faaliyetlerimize, sürekli iyileştirme bakış açısıyla yaklaşırız.
  • Tüm yasal mevzuatlara uyarız.
  • Faaliyetlerimizi “Sürdürülebilir Gelişme” yaklaşımı ile gerçekleştirerek, kaynaklarımızın etkin kullanır ve toplumsal sorumluluğumuzun farkında ilerleriz.
  • Atıklarımızın, ilgili yasal mevzuatlara göre öncelikle geri dönüşümünü, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarımızın ise bertaraf edilmesini sağlarız.
  • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek iş sağlığı ve güvenliği açısından her türlü riski minimuma indirir, çalışma ortamlarını iyileştiririz.
  • Çevresel tüm risk ve etkilerimizi sürekli gözden geçirerek, çevreye en az etkiyi yaratacak altyapıyı oluştururuz.
  • Bu bilinci geliştirmek üzere eğitim faaliyetleri düzenleriz.